AIS Trip คร้งที่ 28
AIS Trip คร้งที่ 28
สัมผัสการท่องเที่ยวสุดพิเศษที่
จ.สุโขทัย

พร้อมเรียนรู้
เทคนิคการถ่ายภาพ
จากช่างภาพมืออาชีพตลอดทริป

เดินทางโดยสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ส
3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 8 ธันวาคม 2561 – 10 ธันวาคม 2561

เพียง 10,900 บาท/ท่าน
(จาก 20,000 บาท)
คุณนพดล อาชาสันติสุข
คุณนพดล อาชาสันติสุข
คุณสมโภช แตงไทย
คุณสมโภช แตงไทย
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
เป็นวัดหลวงโบราณขนาดใหญ่
ที่สำคัญของสมัยสุโขทัย
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ข้าวเปิ๊บ
ทดลองทำข้าวเปิ๊บตำนานความอร่อย
ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์
ของอาหารพื้นเมือง

เมนูประจำถิ่นของบ้านนาต้นจั่น
อ.ศรีสัชนาลัย
ทุ่งทะเลหลวง
แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ
แนวคิดโครงการแก้มลิง
ตามแนวพระราชดำริ
วัดช้างล้อม
เป็นวัดพุทธสมัยปลายคริสต์ศตวรรษที่ 14
บริเวณรอบฐานเจดีย์
มีรูปช้างปูนปั้นล้อมอยู่ 32 เชือก

แต่ละเชือกจะมีผนังอิฐกั้นอยู่
ให้ความรู้สึกว่าช้างแต่ละเชือก
กำลังยืนอยู่ในคอกหรือในซุ้มเล็กๆ
ความรู้สึกดีๆ ..ไม่รู้จบกับเอไอเอส
“จังหวัดสุโขทัย”
×
ใช้บริการของ AIS มากกว่า10 ปีแล้ว เพราะAISไม่เคยทำให้ผิดหวัง ใช้บริการของ AIS มากกว่า10 ปีแล้ว เพราะAISไม่เคยทำให้ผิดหวัง ใช้บริการของ AIS มากกว่า10 ปีแล้ว เพราะAISไม่เคยทำให้ผิดหวัง สัญญาณชัดทุกที่..
นางสาวกมลวรรณ เชยชิน
×