AIS Trip คร้งที่ 27
AIS Trip คร้งที่ 27
ลูกค้าเอไอเอส
สัมผัสการท่องเที่ยวสุดพิเศษ
ที่ จ.อุดรธานี และ จ.บึงกาฬ

พร้อมเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ
จากช่างภาพมืออาชีพตลอดทริป
3 วัน 2 คืน
เดินทางวันที่ 10 สิงหาคม 2561 - 12 สิงหาคม 2561

เพียง 7,900 บาท/ท่าน
(จากปกติ 18,000 บาท)
คุณนพดล อาชาสันติสุข
คุณนพดล อาชาสันติสุข
คุณสมโภช แตงไทย
คุณสมโภช แตงไทย
หินสามวาฬ
หินยักษ์ขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายวาฬ
ติดหน้าผาสูงอายุราวประมาณ 75 ล้านปี
มองจากระยะไกลดูคล้ายฝูงครอบครัวปลาวาฬ
เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในภูสิงห์
วัดเจติยาคีรีวิหาร หรือภูทอกน้อย
เป็นภูเขาหินทรายที่มีสะพานและบันไดไม้
เวียนไปมาโดยรอบภูทอก มีทั้งหมด 7 ชั้น

ใช้เพียงแรงงานคนสร้าง
ด้วยระยะเวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปี
น้ำตกถ้ำพระ
น้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ด้วยลานหินกว้าง
จุดไฮไลน์คือเหนือฝายขึ้นไปจะมีบันได
เดินขึ้นไปสู่น้ำตกถ้ำพระ

เป็นสายน้ำตกกว้างสีขาวฟูฟ่อง
ไหลลงมาสู่แอ่งน้ำตื้นเบื้องล่าง
วัดป่าภูก้อน
ถ่ายภาพความงดงามของสถาปัตยกรรม
แห่งพุทธสถาน ณ วัดป่าภูก้อน
ชมพระพุทธรูปไสยาสน์ ปางปรินิพพานที่ใหญ่ที่สุดในโลก
แกะสลักด้วยหินอ่อนสีขาวอันงดงาม
ความรู้สึกดีๆ ..ไม่รู้จบกับเอไอเอส
“จังหวัดอุดรธานี-บึงกาฬ”
×
ใช้บริการของ AIS มากกว่า10 ปีแล้ว เพราะAISไม่เคยทำให้ผิดหวัง ใช้บริการของ AIS มากกว่า10 ปีแล้ว เพราะAISไม่เคยทำให้ผิดหวัง ใช้บริการของ AIS มากกว่า10 ปีแล้ว เพราะAISไม่เคยทำให้ผิดหวัง สัญญาณชัดทุกที่..
นางสาวกมลวรรณ เชยชิน
×